Welkom bij Taalweb Frysk

Taalweb Frysk is een hulpmiddel voor iedereen die Fries wil schrijven. Op deze website wordt u een keur aan gratis digitaal schrijfgereedschap aangeboden.

Op Taalweb Frysk vindt u:

  • Foarkarswurdlist foar it Frysk, de woordenlijst die de voorkeursvormen voor de Friese spelling geeft;
  • Online Staveringshifker, de Friese spellingchecker die ook als Office-plug-in of app kan worden gedownload;
  • Oersetter, een webapplicatie waarmee automatisch Friese teksten naar het Nederlands kan worden vertaald en andersom;
  • Wurdboekportaal, het woordenboekportaal waar met één zoekactie in vier Friese woordenboeken kan worden gezocht;
  • Paadwizer Fryske stavering, een handleiding die uitgebreid uitleg geeft over de Friese spellingsregels.

Taalweb Frysk is door de Fryske Akademy gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân. In 2011 hebben Provinciale Staten van Fryslân in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een standaardwoordenlijst voor het Fries, vergelijkbaar met de Woordenlijst Nederlandse Taal (het zogenaamde ‘Groene Boekje’). Uit het veld werd vernomen dat bij tekstbureau’s, vertalers en ook in het onderwijs vraag was naar zo’n soort woordenlijst voor het Fries.

De Provincie heeft de Fryske Akademy daarna gevraagd om op grond van haar opgebouwde expertise een pakket digitale taalhulpmiddelen te ontwikkelen. Dat is Taalweb Frysk geworden en daarmee krijgt de Friese taalgemeenschap nu eigentijds digitaal schrijfgereedschap, dat steun biedt bij het opstellen en spellen van Friese teksten.

De website Taalweb Frysk is op 2 februari 2015 gelanceerd op het adres www.taalweb.frl

Wat verandert er in de Friese spelling?

Vanaf 31 januari 2015 zijn er kleine aanpassingen in de officiële spelling van het Fries van kracht. Met deze aanpassingen komen de spellingsregels van het Fries en de wijze waarop woorden in de praktijk worden gespeld voortaan weer overeen. Een beperkt aantal woorden krijgt echter een andere schrijfwijze. Hieronder kunt u een Friestalig overzicht van aanpassingen en anders gespelde woorden downloaden.

  • Download: [PDF] [Word] Aktuele oanpassingen oangeande de Fryske stavering
  • Download: [PDF] [Word] Oersjoch fan wurden út de Foarkarswurdlist foar it Frysk dy’t in oare skriuwwize krije

Licenties

Wilt u de Foarkarswurdlist foar it Frysk gebruiken in software of andere materialen? De digitale bestanden van de woordenlijst zijn gratis beschikbaar onder licentie. Neem daarvoor contact op met de Fryske Akademy.

Contact