Taalweb wordt vernieuwd, zie voor een voorproef op frysker.nl. In de komende tijd kan Taalweb zo nu en dan instabiel zijn.
Fries schrijven met Taalweb Frysk

Taalweb Frysk biedt informatie en hulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven. De Fryske Akademy biedt u op deze site woordenlijsten, tekstcontrole, woordenboeken, vertaalprogramma en de spellingregels.
  • Foarkarswurdlist foar it Frysk, de woordenlijst die de voorkeursvormen geeft voor de Friese spelling;
  • Online Staveringshifker, de Friese spellingcheck. U kunt hier ook de Office-plug-in downloaden voor spellingcontrole of de spelcheck-app;
  • Oersetter, een vertaalhulp om Friese teksten automatisch naar het Nederlands te vertalen en andersom;
  • Wurdboekportaal, het Friese woordenboek of beter, woordenboekportaal . U kunt hier met één zoekactie in vier Friese woordenboeken zoeken;
  • Paadwizer Fryske stavering, een handleiding die uitgebreid uitleg geeft over de Friese spellingsregels.

Taalweb Frysk is door de Fryske Akademy gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân. In 2011 hebben Provinciale Staten van Fryslân aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een standaardwoordenlijst voor het Fries, vergelijkbaar met de Woordenlijst Nederlandse Taal (het zogenaamde ‘Groene Boekje’). Ook bij tekstbureau’s, vertalers en in het onderwijs was vraag naar zo’n soort woordenlijst voor het Fries.

De Provincie heeft de Fryske Akademy daarna gevraagd om een pakket digitale taalhulpmiddelen te ontwikkelen. Dat is Taalweb Frysk geworden en daarmee krijgt de Friese taalgemeenschap nu eigentijds digitaal schrijfgereedschap, dat steun biedt bij het opstellen en spellen van Friese teksten.

Nieuwe spellingregels in de Friese spelling

Vanaf 31 januari 2015 zijn er kleine aanpassingen van kracht in de officiële spelling van het Fries. Met deze aanpassingen komen de officiële regels en de praktijk van de Friese spelling voortaan weer overeen. Een beperkt aantal woorden krijgt een andere schrijfwijze. Hieronder kunt u een Friestalig overzicht downloaden van aanpassingen en anders gespelde woorden.

  • Download: [PDF] [Word] Aktuele oanpassingen oangeande de Fryske stavering
  • Download: [PDF] [Word] Oersjoch fan wurden út de Foarkarswurdlist foar it Frysk dy’t in oare skriuwwize krije

Licenties voor woordenlijsten

Wilt u de Foarkarswurdlist foar it Frysk gebruiken in software of andere materialen? De digitale bestanden van de woordenlijst zijn gratis beschikbaar onder licentie. Neem daarvoor contact op met de Fryske Akademy.

Contact