16 Haadletters of lytse letters

It al of net skriuwen fan in haadletter is bûn oan in grut tal regels en útsûnderingen dêrop. It is lestich om dy yn syn totaliteit út de holle te learen. Faak sil de Foarkarswurdlist útslútsel jaan moatte.