3.2.2.8 /ɔ:/

a) werjûn as ô:

  • amazône, bôge, dôber, kontrôle, krôkje, ôf, pôt, stôk, tôgje

b) werjûn as â:

  • âld, brâne, hân, nâle, râne, sâlt, stâle, wâldzje

c) werjûn as ou yn:

  • froulju