3.2.4.16 /ɔ.ṷ/

a) werjûn as ou:

  • accountant, allround, bouwe, frou, hout, (ik) jou, smout, tou, trouwe

b) werjûn as au:

  • au, blau, astronaut, audysje, gau, grau, snauwe