3.2.3.2 /ṷo/

Werjûn as uo:

  • buorlju, huodsje, muorke, wuolje