<< Werom nei sykresultaat
`Inkhuzen
Wurdboek:
Frysk-Nederlânsk
oersettingen(nl):
Enkhuizen.
taaleigen:
Sa nijsgjirrich as Aachje fan Inkhuzen, erg nieuwsgierig.
<< Werom nei sykresultaat